Reaching out to others! Free & Open Source Software, Kannada, L10n, L18n Data Science, Cloud Computing & more…

Chit-Chat with a Pigeon | ಪಾರಿವಾಳದ ಜೊತೆಗೊಂದು ಸಂವಾದ

ParivaLa

Picture taken in San Antonio by Vinuta M.V

ಸ್ಯಾನ್ ಅನ್ಟೋನಿಯೋ ದ ಪಾರಿವಾಳದೊಡಗಿನ ಸಂವಾದದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ –
ಪಾರಿವಾಳ ಹೇಳಿದ್ದು…

ಸ್ಯಾನ್ ಅನ್ಟೋನಿಯೋ ದಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಮನೆ…
ಇಲ್ಲೇ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ…..
ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಕಮ್ಮಿ ಕಣ್ರೀ….
ಅದಕ್ಕೇ ನಡೆದು ಹೋಗ್ತಿದ್ದೇನೆ…

ಇಲ್ಲೇ ಸುತ್ತಾಮುತ್ತ ಅಡ್ಡಾಡಿ
ಒಂದಿಷ್ಟು ಮೇಯ್ದು…
ತಂಪಾದ ಗಾಳಿಯ ಸವಿದು
ಮನಸ್ಸೋ ಇಚ್ಚೆ ಸ್ವಚ್ಚಂದವಾಗಿ ಆಡೋದು…

ನಿಮಗಿದೆಲ್ಲಾ ಸಾಧ್ಯವೇ???

It spoke about freedom… strode confidently across the road…Can you imagine yourself walking so freely on our busy streets?

ಚಿತ್ರದುರ್ಗದ ಚಿತ್ರಗಳ ಸೆರೆ ಹಿಡಿದಾಗ

IMG_6519.preview

ಮೇಲೆ ಮೇಘ ರಾಜನ ಚಿತ್ರಗಳ ಚಿತ್ತಾರ,
ಕೆಳಗೆ ನೋಡಲ್ಲಿ ಗಾಳಿ ಗೋಪುರಗಳ ಕೂಟ!

ದುರ್ಗದ ಕಣ್ಣರಳಿಸುವ ಚಿತ್ತಾಕರ್ಷಕ ಚಿತ್ರಗಳ ದೃಶ್ಯ
ಸುತ್ತ ಹುದುಗಿಹುದಿಲ್ಲಿ ಎದೆ ಜಲ್ಲೆನಿಸುವ ಇತಿಹಾಸ…

ಮದಕರಿಯ ನಾಯಕನಾಳಿದನಿಲ್ಲಿ..
ಒನಕೆ ಓಬವ್ವ ಶತ್ರುವ ಮೆಟ್ಟಿದಳಿಲ್ಲಿ…

ನಮ್ಮಯ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಕಲ್ಲಿನ ಕೋಟೆ
ಸಿಡಿಲಿಗೂ ಬೆಚ್ಚದ ಉಕ್ಕಿನ ಕೋಟೆ… ಮುಂದೆ ಓದಿ »

ಒಂದು ಗೋವಿನ ಕಥೆ

ಅಂಬಾ ಎಂದರೆ, ಓಡಿ ಬಂದು
ನಾ ನಿನಗೆ ಹಾಲನ್ನುಣಿಸಲಾರೆನೆ?
ನನ್ನ ಮುದ್ದಿನ ಕರುವೇ, ಹೇಳಲೆ ನಿನಗೆ
ನಾನೊಂದು ಗೋವಿನ ಕಥೆಯನ್ನು..

– ಚಿತ್ರದುರ್ಗದಲ್ಲಿ ಸೆರೆ ಹಿಡಿದ ಚಿತ್ರ…
ಚುಟುಕವನ್ನು ಬದಲಿಸಿ ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಾಲುಗಳನ್ನು ಜೋಡಿಸಬಹುದು Smiling

Also check the following posts

Share/Save/Bookmark


© TechFiz for Platonic, 2009. |
Permalink |
No comment |
Add to
del.icio.us

Post tags: ,

ಒಂದು ಗೋವಿನ ಕಥೆ

ಅಂಬಾ ಎಂದರೆ, ಓಡಿ ಬಂದು
ನಾ ನಿನಗೆ ಹಾಲನ್ನುಣಿಸಲಾರೆನೆ?
ನನ್ನ ಮುದ್ದಿನ ಕರುವೇ, ಹೇಳಲೆ ನಿನಗೆ
ನಾನೊಂದು ಗೋವಿನ ಕಥೆಯನ್ನು..

– ಚಿತ್ರದುರ್ಗದಲ್ಲಿ ಸೆರೆ ಹಿಡಿದ ಚಿತ್ರ…
ಚುಟುಕವನ್ನು ಬದಲಿಸಿ ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಾಲುಗಳನ್ನು ಜೋಡಿಸಬಹುದು Smiling

Share/Save


© TechFiz for Platonic, 2009. |
Permalink |
No comment |
Add to
del.icio.us

Post tags: ,

ಒಂದು ಗೋವಿನ ಕಥೆ

ಅಂಬಾ ಎಂದರೆ, ಓಡಿ ಬಂದು
ನಾ ನಿನಗೆ ಹಾಲನ್ನುಣಿಸಲಾರೆನೆ?
ನನ್ನ ಮುದ್ದಿನ ಕರುವೇ, ಹೇಳಲೆ ನಿನಗೆ
ನಾನೊಂದು ಗೋವಿನ ಕಥೆಯನ್ನು..

– ಚಿತ್ರದುರ್ಗದಲ್ಲಿ ಸೆರೆ ಹಿಡಿದ ಚಿತ್ರ…
ಚುಟುಕವನ್ನು ಬದಲಿಸಿ ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಾಲುಗಳನ್ನು ಜೋಡಿಸಬಹುದು Smiling

Also check the following posts

Share/Save/Bookmark


© TechFiz for Platonic, 2009. |
Permalink |
No comment |
Add to
del.icio.us

Post tags: ,

ಒಂದು ಗೋವಿನ ಕಥೆ

ಅಂಬಾ ಎಂದರೆ, ಓಡಿ ಬಂದು
ನಾ ನಿನಗೆ ಹಾಲನ್ನುಣಿಸಲಾರೆನೆ?
ನನ್ನ ಮುದ್ದಿನ ಕರುವೇ, ಹೇಳಲೆ ನಿನಗೆ
ನಾನೊಂದು ಗೋವಿನ ಕಥೆಯನ್ನು..

– ಚಿತ್ರದುರ್ಗದಲ್ಲಿ ಸೆರೆ ಹಿಡಿದ ಚಿತ್ರ…
ಚುಟುಕವನ್ನು ಬದಲಿಸಿ ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಾಲುಗಳನ್ನು ಜೋಡಿಸಬಹುದು Smiling

Share/Save

ಒಂದು ಗೋವಿನ ಕಥೆ

ಅಂಬಾ ಎಂದರೆ, ಓಡಿ ಬಂದು
ನಾ ನಿನಗೆ ಹಾಲನ್ನುಣಿಸಲಾರೆನೆ?
ನನ್ನ ಮುದ್ದಿನ ಕರುವೇ, ಹೇಳಲೆ ನಿನಗೆ
ನಾನೊಂದು ಗೋವಿನ ಕಥೆಯನ್ನು..

– ಚಿತ್ರದುರ್ಗದಲ್ಲಿ ಸೆರೆ ಹಿಡಿದ ಚಿತ್ರ…
ಚುಟುಕವನ್ನು ಬದಲಿಸಿ ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಾಲುಗಳನ್ನು ಜೋಡಿಸಬಹುದು Smiling

Also check the following posts


© TechFiz for Platonic, 2009. |
Permalink |
No comment |
Add to
del.icio.us

Post tags: ,

ಒಂದು ಗೋವಿನ ಕಥೆ

ಅಂಬಾ ಎಂದರೆ, ಓಡಿ ಬಂದು
ನಾ ನಿನಗೆ ಹಾಲನ್ನುಣಿಸಲಾರೆನೆ?
ನನ್ನ ಮುದ್ದಿನ ಕರುವೇ, ಹೇಳಲೆ ನಿನಗೆ
ನಾನೊಂದು ಗೋವಿನ ಕಥೆಯನ್ನು..

– ಚಿತ್ರದುರ್ಗದಲ್ಲಿ ಸೆರೆ ಹಿಡಿದ ಚಿತ್ರ…
ಚುಟುಕವನ್ನು ಬದಲಿಸಿ ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಾಲುಗಳನ್ನು ಜೋಡಿಸಬಹುದು Smiling