ಸಾಗರೋಲ್ಲಂಘನವಲ್ಲ, ಜೆಟ್ ಇಂಧನದ ಹುಡುಕಾಟ..

ಹಸಿರು ಮನೆ ಪರಿಣಾಮ, ಇಂಧನ ಅಭಾವ ಇತ್ಯಾದಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ  ತಲೆ ಕೆಡಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಅಮೇರಿಕಾದ ನೌಕಾಪಡೆ ಸಮುದ್ರದ ನೀರಿನಿಂದ ಜೆಟ್ ಇಂಧನ ಪಡೆಯುವ ಸಾಹಸಕ್ಕೆ ಮುಂದಾಗಿದೆ.
 ಮುಂದೆ ಓದಿ »

alternative_energy